Showing 1–12 of 136 results

Vadības habi (78)

Sienas paneļi (42)

Universāla vadība (82)

Home assistant (19)

2ch remote controller Zigbee

12.96
Remote control 2 channel 6 programs LR series ZigBee TUYA Wireless, hand-held, surface-mounted ZigBee remote control Despite having 2 buttons,

4 pogu tālvadības pults RF 433 MHz

6.92
The array "4 pogu tālvadības pults RF 433 MHz" consists of 4 remote control buttons operating on the RF 433 MHz frequency. These remote control buttons are designed to provide wireless control over compatible devices.With these remote control buttons, users can conveniently operate various electronic devices from a distance. The RF 433 MHz frequency ensures reliable and stable communication between the remote control and the controlled devices.These remote control buttons are versatile and can be used for a wide range of applications. They can be used to control home automation systems, such as lighting, heating, and security systems. Additionally, they can be used to operate electronic appliances, such as televisions, air conditioners, and audio systems.The compact and ergonomic design of these remote control buttons makes them easy to handle and operate. They are equipped with four buttons, allowing users to perform different functions depending on the device being controlled.The RF technology used in these remote control buttons provides a long-range transmission capability, allowing users to control their devices from a considerable distance. This eliminates the need for direct line-of-sight communication, providing convenience and flexibility in device control.Overall, the "4 pogu tālvadības pults RF 433 MHz" array offers a reliable and user-friendly solution for wireless device control. Whether it's for home automation or electronic appliances, these remote control buttons provide convenience and flexibility in operating various devices from a distance.

6+2 pogu Bluetooth tālvadības pults

11.63
The array "6+2 pogu Bluetooth tālvadības pults" refers to a product description for a Bluetooth remote control with 6+2 buttons.This Bluetooth remote control is designed to provide convenient and wireless control over various devices. With its compact and ergonomic design, it offers ease of use and portability.Featuring 6+2 buttons, this remote control allows users to effortlessly navigate through different functions and settings of compatible devices. Whether it is adjusting volume, changing channels, or controlling multimedia playback, this remote control provides a seamless and intuitive user experience.The Bluetooth connectivity ensures a reliable and stable connection between the remote control and the paired device. This eliminates the need for line-of-sight operation, allowing users to control their devices from a distance.Additionally, this remote control is equipped with advanced technology to ensure compatibility with a wide range of devices. Whether it is a television, audio system, gaming console, or any other Bluetooth-enabled device, this remote control can easily connect and control them all.Furthermore, the remote control's long-lasting battery ensures extended usage without frequent recharging. This makes it ideal for both home and travel use.In conclusion, the 6+2 pogu Bluetooth tālvadības pults is a versatile and user-friendly remote control that offers wireless control over various devices. Its compact design, Bluetooth connectivity, and compatibility make it a convenient accessory for any tech-savvy individual.

Aeotec poga, saderīga ar SmartThings, ar Zigbee 3.0 protokolu (GP-AEOBTNEU)

35.98
Stilīgs dizains, vienkārši uzstādāms. Tā kā Aeotec poga ir tikai 41 mm plata, tā ir gandrīz neredzama un vienkāršā dizaina dēļ

Aeotec Range Extender 7 for Z-Wave and Z-Wave Plus protocols (ZW189-C15)

49.97
Aeotec Range Extender 7 (ZW189-C15) is a highly efficient device designed to enhance the range and reliability of Z-Wave and Z-Wave Plus protocols. This range extender is an essential addition to any smart home setup, ensuring seamless communication between various Z-Wave devices.With its compact and sleek design, the Aeotec Range Extender 7 seamlessly blends into any environment. It acts as a bridge between your Z-Wave devices and the central hub, effectively extending the network coverage and eliminating dead spots within your home.Setting up the Aeotec Range Extender 7 is a breeze. Simply plug it into a standard power outlet, and it will automatically connect to your existing Z-Wave network. The device features a user-friendly interface, allowing you to monitor and manage your Z-Wave network effortlessly.One of the standout features of the Aeotec Range Extender 7 is its exceptional range. It can amplify the Z-Wave signal by up to 700 feet, ensuring that even devices located far away from the central hub can communicate flawlessly. This extended range eliminates the need for additional repeaters or multiple hubs, simplifying your smart home setup.Moreover, the Aeotec Range Extender 7 supports the latest Z-Wave Plus protocol, offering improved energy efficiency and faster communication speeds. This ensures that your smart home devices respond promptly to your commands, providing a seamless and reliable user experience.In terms of compatibility, the Aeotec Range Extender 7 works seamlessly with a wide range of Z-Wave devices from various manufacturers. Whether you have smart lights, thermostats, door locks, or sensors, this range extender will enhance their performance and connectivity.Overall, the Aeotec Range Extender 7 (ZW189-C15) is a must-have device for anyone looking to expand and optimize their Z-Wave network. Its easy setup, extended range, and compatibility make it an excellent choice for creating a robust and reliable smart home ecosystem.

Aeotec Range Extender Zi, with Zigbee 3.0 protocol (ZGA001)

37.78
Aeotec Range Extender Zi ir Zigbee 3.0 protokola (ZGA001) saderīgs paplašinātājs, kas ļauj palielināt Zigbee tīkla darbības jomu. Šis produkts ir izstrādāts, lai uzlabotu Zigbee tīkla signāla pārklājumu un nodrošinātu stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm.Aeotec Range Extender Zi ir viegli uzstādāms un lietojams. Tas ir aprīkots ar Zigbee 3.0 protokolu, kas nodrošina augstu savienojuma stabilitāti un saderību ar dažādām Zigbee ierīcēm. Šis paplašinātājs ir ideāls risinājums, ja jums ir telpas vai attāluma ierobežojumi, kas ietekmē Zigbee tīkla darbību.Produkta galvenā funkcija ir paplašināt Zigbee tīkla darbības jomu, nodrošinot stabilu un uzticamu savienojumu starp Zigbee ierīcēm. Tas ir īpaši noderīgs, ja jums ir vairākas Zigbee ierīces, kas atrodas tālu no Zigbee tīkla galvenā mezgla vai cieš no signāla vājuma.Aeotec Range Extender Zi ir kompakts un stilīgs dizains, kas ļauj to diskreti iekļaut jebkurā telpā. Tas ir aprīkots ar LED indikatoriem, kas parāda tīkla statusu un signāla stiprumu, tādējādi ļaujot viegli kontrolēt un uzraudzīt tīkla darbību.Lai uzstādītu Aeotec Range Extender Zi, jums vienkārši jāpieslēdz to pie strāvas avota un jāsinhronizē ar jūsu Zigbee tīkla galveno mezglu vai koordinatoru. Pēc tam tas automātiski paplašinās tīkla darbības jomu, nodrošinot stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm.Kopumā Aeotec Range Extender Zi ir uzticams un efektīvs risinājums, lai uzlabotu Zigbee tīkla darbību un nodrošinātu stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm. Tas ir ideāls produkts, ja jums ir nepieciešams paplašināt Zigbee tīkla darbības jomu un novērst signāla vājumu vai savienojuma problēmas.

Aeotec SmartThings hub (Zigbee + Thread + Z-Wave)

149.31
Aeotec SmartThings hub ir viens no vadošajiem mājas automatizācijas produktiem, kas piedāvā plašas iespējas un savienojamību ar dažādām tehnoloģijām. Šis hub ir aprīkots ar Zigbee, Thread un Z-Wave protokoliem, kas ļauj to savienot ar dažādiem saderīgiem ierīcēm.Šis hub nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu, kā kontrolēt un automatizēt mājas ierīces, piemēram, apgaismojumu, apkuri, drošības sistēmas un vairāk. Ar Zigbee, Thread un Z-Wave savienojumiem, tas spēj sazināties ar dažādām ierīcēm no dažādiem ražotājiem, nodrošinot plašu saderību.Viena no galvenajām priekšrocībām, izmantojot Aeotec SmartThings hub, ir tās vienkāršība un viegla uzstādīšana. Tas ir gatavs darbam jau no iepakojuma izņemšanas brīža, un tam ir intuitīva lietotāja saskarne, kas ļauj viegli konfigurēt un kontrolēt ierīces.Turklāt, šis hub piedāvā arī iespēju izveidot dažādas automatizācijas un scenārijus, kas atvieglo ikdienas dzīvi. Piemēram, varat iestatīt, lai apgaismojums ieslēgtos automātiski, kad ienākat mājās, vai arī lai apkure regulētos atbilstoši laika apstākļiem.Aeotec SmartThings hub ir arī atvērts sistēma, kas nozīmē, ka tas ir saderīgs ar daudziem trešo pušu ierīču un platformu integrācijas risinājumiem. Tas ļauj paplašināt tā funkcionalitāti un pielāgot to saviem individuālajiem vajadzībām.Kopumā, Aeotec SmartThings hub ir spēcīgs un uzticams mājas automatizācijas risinājums, kas nodrošina plašas iespējas un vieglu lietošanu. Ar tās Zigbee, Thread un Z-Wave savienojumiem, tas ir ideāls produkts, lai kontrolētu un automatizētu dažādas mājas ierīces, padarot jūsu dzīvi vēl ērtāku un efektīvāku.

Aeotec WallMote Quad – Tālvadības slēdzis ar 4 pogām, ar Z-Wave protokolu.

96.21
Aeotec WallMote ir 4-pogu sienas slēdzis un portatīvais tālvadības pults, kas var tikt integrēts esošajā Z-Wave tīklā kā sekundārais kontrolieris un darbosies kā bezvadu kontrole ierīcēm un ainām. WallMote nosūta komandas uz Z-Wave kontrolieri un arī kontrolē definētās ierīces un ainas. WallMote var aktivizēt atbilstošas funkcijas ar vienu klikšķi. Turklāt tas pārvalda tā saukto "slīdēšanu". Šī pieskāriena vadības sistēma ļauj jums ar vienu pirkstu pārvilkt pa attiecīgo zonu uz WallMote, lai piemēram, samazinātu gaismas intensitāti intuitīvi. Baterijas darbināmais pieskāriena slēdzis ir aprīkots ar magnētu, kas ļauj turēt ierīci attiecīgajā sienas stiprinājumā. Šādā veidā WallMote kļūst par sienas slēdzi. Jūs arī varat paņemt ierīci un izmantot to kā portatīvo tālvadības pulti. Īpašības: Bezvadu kontrole ar 4 pieskāriena zonām ("pogām") Ierīču un ainu kontrole Slīdēšanas funkcija Vibrācijas atsauksmes darbības laikā Integrēts krāsu LED displejs statusam Bezvadu tehnoloģija: Z-Wave Plus Piegādes apjoms: Pieskāriena bezvadu slēdzis Sienas stiprinājums Montāžas materiāls

Aeotec Z-Pi 7, Z-Wave protokola paplašinājums Raspberry Pi (ZWA025)

68.87
Aeotec Z-Pi 7 ir Z-Wave protokola paplašinājums, kas ir speciāli izstrādāts Raspberry Pi datoriem (ZWA025). Šis produkts nodrošina iespēju integrēt Z-Wave protokolu Raspberry Pi sistēmā, atverot durvis uz plašu mājas automatizācijas iespēju klāstu.Aeotec Z-Pi 7 ir vienkārši uzstādāms un lietojams. Tas tiek savienots ar Raspberry Pi datoru, izmantojot GPIO pieslēgvietu, un nodrošina stabilu un drošu Z-Wave protokola savienojumu. Tas ļauj Raspberry Pi sistēmai komunicēt ar dažādiem Z-Wave saderīgiem ierīcēm, piemēram, gaismas ķermeņiem, termostatiem, durvju un logu sensoriem, drošības sistēmām un daudz ko citu.Šis Z-Wave protokola paplašinājums piedāvā plašu saderību ar dažādiem Z-Wave ierīču ražotājiem, tādējādi nodrošinot lietotājiem iespēju izvēlēties un integrēt savas vēlamās ierīces. Tas atvieglo mājas automatizācijas sistēmas izveidi un palielina tās funkcionalitāti.Aeotec Z-Pi 7 ir aprīkots ar uzlabotu Z-Wave čipu, kas nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu ar Z-Wave ierīcēm. Tas arī atbalsta Z-Wave Plus tehnoloģiju, kas nodrošina papildu funkcionalitāti un uzlabotu enerģijas efektivitāti.Kopumā, Aeotec Z-Pi 7 ir lielisks produkts tiem, kas vēlas paplašināt savu Raspberry Pi datoru ar Z-Wave protokolu. Tas nodrošina iespēju izveidot mājas automatizācijas sistēmu, kas ir viegli kontrolējama un pielāgojama, atverot durvis uz modernām un efektīvām mājas automatizācijas iespējām.

Aeotec Z-Stick 7, a USB controller for Z-Wave protocol (ZWA010)

65.44
Aeotec Z-Stick 7 is a USB controller designed for the Z-Wave protocol (ZWA010). This compact and versatile device allows users to easily integrate Z-Wave compatible smart home devices into their existing setup.With the Aeotec Z-Stick 7, users can conveniently control and monitor various Z-Wave devices such as lights, thermostats, door locks, and more, all from a single centralized hub. The USB interface ensures easy connectivity to a computer or any other compatible device.Featuring the latest Z-Wave technology, this controller offers enhanced performance and reliability. It supports the latest Z-Wave Plus V2 certification, ensuring compatibility with a wide range of Z-Wave devices. The Z-Stick 7 also boasts improved wireless range and faster communication speeds, providing a seamless and efficient smart home experience.Setting up the Aeotec Z-Stick 7 is straightforward. Simply plug it into a USB port on your device, install the necessary software or drivers, and you're ready to start adding and managing your Z-Wave devices. The controller is compatible with popular smart home platforms and software, allowing for easy integration and control through a user-friendly interface.Whether you're a beginner or an experienced smart home enthusiast, the Aeotec Z-Stick 7 offers a reliable and user-friendly solution for incorporating Z-Wave devices into your home automation setup. Upgrade your home to a smarter and more connected environment with the Aeotec Z-Stick 7 USB controller.

Aeotec Z-Stick, an USB Z-Wave controller with battery, Gen5+ (ZW090)

68.89
Aeotec Z-Stick ir USB Z-Wave kontrolieris ar bateriju, Gen5+ (ZW090). Šis kontrolieris ir paredzēts izmantot Z-Wave tīklā, kas ir bezvadu tehnoloģija, kas ļauj savienot un kontrolēt dažādus Z-Wave saderīgus ierīces.Aeotec Z-Stick ir ļoti kompakts un viegli lietojams. Tas ir aprīkots ar bateriju, kas ļauj to izmantot arī bez pievienotās USB pieslēgvietas. Tas ir ļoti noderīgi, ja vēlaties pārvietot kontrolieri vai izmantot to vietās, kur nav pieejama pastāvīga strāvas padeve.Šis kontrolieris ir Gen5+ versija, kas nozīmē, ka tas ir jaunākās paaudzes modelis ar uzlabotām funkcijām un veiktspēju. Tas nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu ar Z-Wave ierīcēm, kā arī piedāvā plašu saderību ar dažādiem Z-Wave protokola ierīcēm.Lai izmantotu Aeotec Z-Stick, jums būs jāseko šādiem norādījumiem:1. Sākumā pieslēdziet kontrolieri pie USB pieslēgvietas vai izmantojiet to ar iekšējo bateriju. 2. Pēc tam, izmantojot atbilstošo programmatūru vai saderīgu Z-Wave ierīci, veiciet kontroliera pieslēgšanu Z-Wave tīklam. 3. Kad kontrolieris ir veiksmīgi pieslēgts, jūs varat sākt pievienot un kontrolēt dažādas Z-Wave ierīces, piemēram, gaismas, termostatus, durvju slēdzenes utt. 4. Lai pārvaldītu un konfigurētu Z-Wave tīklu, izmantojiet atbilstošo programmatūru vai saderīgu kontrolieri.Aeotec Z-Stick ir lielisks risinājums, ja vēlaties izveidot savu Z-Wave mājas automatizācijas sistēmu vai paplašināt esošo tīklu. Tas nodrošina vieglu un uzticamu savienojumu ar dažādām Z-Wave ierīcēm un piedāvā plašas iespējas tālākai konfigurācijai un pielāgošanai.

Aeotec Zi-Stick, USB coordinator for Zigbee 3.0 protocol (ZGA008)

34.65
Aeotec Zi-Stick ir USB koordinators, kas ir piemērots Zigbee 3.0 protokolam (ZGA008). Šis produkts ir paredzēts, lai nodrošinātu savienojamību starp dažādiem Zigbee 3.0 saderīgiem ierīcēm.Aeotec Zi-Stick ir kompakts un viegli lietojams ierīce, kas ļauj izveidot Zigbee tīklu un kontrolēt dažādas Zigbee ierīces no vienas vietas. Tas ir ideāls risinājums, ja vēlaties izveidot savu mājas automatizācijas sistēmu vai paplašināt esošo Zigbee tīklu.Šis USB koordinators ir saderīgs ar Zigbee 3.0 protokolu, kas ir viens no populārākajiem un plaši izmantotajiem protokoliem mājas automatizācijas jomā. Tas nodrošina stabilu un drošu savienojumu starp dažādām Zigbee ierīcēm, piemēram, gaismas ķermeņiem, termostatiem, durvju un logu sensoriem utt.Aeotec Zi-Stick ir viegli uzstādāms, vienkārši pieslēdzot to pie USB portes jebkurā datorā vai citā ierīcē ar USB savienojumu. Pēc tam, izmantojot atbilstošo programmatūru vai mājas automatizācijas platformu, varēsiet konfigurēt un kontrolēt savu Zigbee tīklu.Šis produkts ir piemērots gan mājas lietošanai, gan profesionālām vajadzībām, un tas nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu, kā izveidot un pārvaldīt Zigbee tīklu. Ar Aeotec Zi-Stick jūs varēsiet izbaudīt daudzpusīgu un uzlabotu mājas automatizācijas pieredzi, kontrolējot dažādas ierīces no vienas vietas.