Showing 1–12 of 76 results

1 moduļa stikla rāmis iSquare

2.82
"iSquare is a stylish and modern glass frame that adds a touch of elegance to any space. This array features a unique design that combines functionality with aesthetic appeal. The frame is made from high-quality glass, ensuring durability and longevity.nnThe iSquare glass frame is perfect for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Its sleek and minimalist design allows the focus to be on the content within, enhancing the visual impact of the displayed items. The frame's clear glass construction also adds a sense of transparency, creating a seamless integration with any surrounding decor.nnOne of the standout features of the iSquare glass frame is its modular design. This allows for easy customization and flexibility in arranging multiple frames together. Whether you want to create a symmetrical grid or an asymmetrical collage, the iSquare frame can adapt to your desired layout effortlessly.nnAdditionally, the iSquare frame is equipped with a secure mounting system, ensuring that your displayed items are held firmly in place. The frame can be easily mounted on walls or placed on tabletops, providing versatility in how you choose to showcase your cherished memories.nnIn conclusion, the iSquare glass frame is a versatile and stylish product that combines functionality with aesthetic appeal. Its high-quality glass construction, modular design, and secure mounting system make it an ideal choice for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Elevate your space with the iSquare glass frame and let your memories shine."

1 moduļa stikla rāmis iSquare

3.14
"iSquare is a stylish and modern glass frame that adds a touch of elegance to any space. This array features a unique design that combines functionality with aesthetic appeal. The frame is made from high-quality glass, ensuring durability and longevity.nnThe iSquare glass frame is perfect for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Its sleek and minimalist design allows the focus to be on the content within, enhancing the visual impact of the displayed items. The frame's clear glass construction also adds a sense of transparency, creating a seamless integration with any surrounding decor.nnOne of the standout features of the iSquare glass frame is its modular design. This allows for easy customization and flexibility in arranging multiple frames together. Whether you want to create a symmetrical grid or an asymmetrical collage, the iSquare frame can adapt to your desired layout effortlessly.nnAdditionally, the iSquare frame is equipped with a secure mounting system, ensuring that your displayed items are held firmly in place. The frame can be easily mounted on walls or placed on tabletops, providing versatility in how you choose to showcase your cherished memories.nnIn conclusion, the iSquare glass frame is a versatile and stylish product that combines functionality with aesthetic appeal. Its high-quality glass construction, modular design, and secure mounting system make it an ideal choice for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Elevate your space with the iSquare glass frame and let your memories shine."

1 moduļa stikla rāmis iSquare

3.21
Šis produkts ir 1 moduļa stikla rāmis iSquare. Tas ir īpašs rāmis, kas izgatavots no stikla materiāla. Rāmis ir moderns un stilīgs, kas piešķirs jūsu telpai eleganci un mūsdienīgu izskatu. Tas ir piemērots gan mājas interjeram, gan birojam. Produkts ir izturīgs un viegli uzstādāms.

1 moduļa stikla rāmis iSquare

3.17
iSquare is a stylish and modern glass frame that adds a touch of elegance to any space. This array features a unique design that combines functionality with aesthetic appeal. The frame is made from high-quality glass, ensuring durability and longevity.The iSquare glass frame is perfect for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Its sleek and minimalist design allows the focus to be on the content within, enhancing the visual impact of the displayed items. The frame's clear glass construction also adds a sense of transparency, creating a seamless integration with any surrounding decor.One of the standout features of the iSquare glass frame is its modular design. This allows for easy customization and flexibility in arranging multiple frames together. Whether you want to create a symmetrical grid or an asymmetrical collage, the iSquare frame can adapt to your desired layout effortlessly.Additionally, the iSquare frame is equipped with a secure mounting system, ensuring that your displayed items are held firmly in place. The frame can be easily mounted on walls or placed on tabletops, providing versatility in how you choose to showcase your cherished memories.In conclusion, the iSquare glass frame is a versatile and stylish product that combines functionality with aesthetic appeal. Its high-quality glass construction, modular design, and secure mounting system make it an ideal choice for displaying photographs, artwork, or any cherished memories. Elevate your space with the iSquare glass frame and let your memories shine.

1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi

21.56
"Šis produkts ir 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi. Tas ir moderns un praktisks risinājums, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no jebkuras vietas, izmantojot Wi-Fi savienojumu.nnŠī stikla rozete ir aprīkota ar energomonitoringu funkciju, kas ļauj sekot līdzi elektroierīču enerģijas patēriņam. Tas ir ļoti noderīgi, lai izsekotu un optimizētu enerģijas izmaksas, kā arī samazinātu vides ietekmi.nnProdukts ir viegli uzstādāms un lietojams. Pateicoties iSquare Wi-Fi tehnoloģijai, jūs varat kontrolēt savas elektroierīces no jebkuras vietas, izmantojot savu viedtālruni vai planšetdatoru. Tas ļauj jums ieslēgt vai izslēgt ierīces, iestatīt laika grafikus vai pat pārbaudīt enerģijas patēriņu reālā laikā.nnStikla rozete ir izgatavota no izturīga materiāla, kas nodrošina ilgstošu izmantošanu. Tās modernais un eleganais dizains iederēsies jebkurā interjerā, piešķirot telpai stilu un funkcionalitāti.nnKopumā, 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi ir lielisks produkts, kas nodrošina ērtības, enerģijas efektivitāti un modernu dizainu. Tas ir ideāls risinājums, lai padarītu jūsu mājas vai biroja elektroierīces viedas un viegli kontrolējamas."

1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi

20.14
"1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi" ir produkts, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no attāluma, izmantojot Wi-Fi savienojumu. Šī stikla rozete ir aprīkota ar energomonitoringu funkciju, kas ļauj sekot līdzi elektroenerģijas patēriņam un ietaupīt enerģiju. Produkts ir viegli uzstādāms un lietojams, un tas ir piemērots gan mājas, gan biroja vajadzībām.

1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi

19.19
"Šis produkts ir 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi. Tas ir moderns un praktisks risinājums, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no jebkuras vietas, izmantojot Wi-Fi savienojumu.nnŠī stikla rozete ir aprīkota ar energomonitoringu funkciju, kas ļauj sekot līdzi elektroierīču enerģijas patēriņam. Tas ir ļoti noderīgi, lai izsekotu un optimizētu enerģijas izmaksas, kā arī samazinātu vides ietekmi.nnProdukts ir viegli uzstādāms un lietojams. Pateicoties iSquare Wi-Fi tehnoloģijai, to var viegli savienot ar jebkuru Wi-Fi tīklu, un tas ir saderīgs ar vairākām mobilajām aplikācijām, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no viedtālruņa vai planšetdatora.nnStikla rozete ir izgatavota no izturīga materiāla, kas nodrošina ilgstošu izmantošanu. Tā ir arī estētiski pievilcīga un piemērota jebkurai mājas vai biroja iekārtai.nnKopumā, 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi ir praktisks un moderns produkts, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no jebkuras vietas, samazinot enerģijas izmaksas un vides ietekmi. Tas ir ideāls risinājums tiem, kas vēlas padarīt savu māju vai biroju viedāku un efektīvāku."

1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi

19.43
"Šis produkts ir 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi. Tas ir moderns un praktisks risinājums, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no jebkuras vietas, izmantojot Wi-Fi savienojumu.nnŠī stikla rozete ir aprīkota ar energomonitoringu funkciju, kas ļauj sekot līdzi elektroierīču enerģijas patēriņam. Tas ir ļoti noderīgi, lai izsekotu un optimizētu enerģijas izmaksas, kā arī samazinātu vides ietekmi.nnProdukts ir viegli uzstādāms un lietojams. To var savienot ar jebkuru Wi-Fi tīklu, un tas ir saderīgs ar vairākām mobilajām aplikācijām, kas ļauj kontrolēt un pārvaldīt elektroierīces no viedtālruņa vai planšetdatora.nnAr šo iSquare Wi-Fi stikla rozeti jūs varat programmēt laika intervālus, kad elektroierīces ieslēdzas vai izslēdzas automātiski. Tas ir ļoti ērti, piemēram, ja vēlaties, lai gaismas iedarbinātos noteiktā laikā vai vēlaties izslēgt televizoru, kad neesat mājās.nnTurklāt, šis produkts ir drošs un uzticams. Tas ir izgatavots no kvalitatīva materiāla un atbilst visiem drošības standartiem. Tas nodrošina aizsardzību pret pārslodzi, īssavienojumu un citiem elektroenerģijas problēmām.nnKopumā, 1 moduļa stikla rozete ar energomonitoringu iSquare Wi-Fi ir lielisks produkts, kas padara jūsu mājas elektroierīču pārvaldīšanu un enerģijas patēriņa optimizēšanu vienkāršu un ērtu. Tas ir moderns, drošs un uzticams risinājums, kas ietaupīs jums laiku, enerģiju un naudu."

1 moduļa stikla rozete iSquare Wi-Fi

19.58
The iSquare Wi-Fi is a glass socket with a built-in module that offers various functionalities. This innovative product combines the convenience of a traditional socket with the advanced features of Wi-Fi connectivity.With the iSquare Wi-Fi, you can easily control your electrical devices remotely using your smartphone or tablet. Simply connect the socket to your home Wi-Fi network and download the accompanying app. This allows you to turn on or off any connected device from anywhere, providing you with unparalleled convenience and flexibility.The glass design of the iSquare Wi-Fi adds a touch of elegance to any room. Its sleek and modern appearance seamlessly blends with any interior decor, making it a stylish addition to your home or office.In addition to its remote control capabilities, the iSquare Wi-Fi also offers energy monitoring features. Through the app, you can track the energy consumption of each connected device, helping you to make informed decisions about your energy usage and potentially save on your electricity bills.Installation of the iSquare Wi-Fi is straightforward and hassle-free. Simply replace your existing socket with the iSquare Wi-Fi, and you're ready to enjoy its advanced features. The socket is compatible with a wide range of electrical devices, making it suitable for various applications.Overall, the iSquare Wi-Fi is a versatile and convenient product that brings modern technology to your fingertips. With its remote control capabilities, energy monitoring features, and stylish design, it is a must-have for anyone looking to enhance their home automation system. Upgrade your socket to the iSquare Wi-Fi and experience the future of smart living.

1 moduļa stikla rozete iSquare Wi-Fi

19.14
"The iSquare Wi-Fi is a glass socket with a built-in module that offers various functionalities. This innovative product combines the convenience of a traditional socket with the advanced features of Wi-Fi connectivity.nnWith the iSquare Wi-Fi, you can easily control your electrical devices remotely using your smartphone or tablet. Simply connect the socket to your home Wi-Fi network and download the accompanying app. This allows you to turn on or off any connected device from anywhere, providing you with unparalleled convenience and flexibility.nnThe glass design of the iSquare Wi-Fi adds a touch of elegance to any room. Its sleek and modern appearance seamlessly blends with any interior decor, making it a stylish addition to your home or office.nnIn addition to its remote control capabilities, the iSquare Wi-Fi also offers energy monitoring features. Through the app, you can track the energy consumption of each connected device, helping you to make informed decisions about your energy usage and potentially save on your electricity bills.nnFurthermore, the iSquare Wi-Fi is compatible with voice assistants such as Amazon Alexa and Google Assistant. This means you can control your devices with simple voice commands, making your life even more convenient and hands-free.nnOverall, the iSquare Wi-Fi is a versatile and technologically advanced glass socket that brings convenience, style, and energy efficiency to your home or office. With its remote control capabilities, energy monitoring features, and compatibility with voice assistants, this product offers a seamless and modern solution for all your electrical needs."

1 moduļa stikla rozete iSquare Wi-Fi

20.46
"The iSquare Wi-Fi is a glass socket with a built-in module that offers various functionalities. This innovative product combines the convenience of a traditional socket with the advanced features of Wi-Fi connectivity.nnWith the iSquare Wi-Fi, you can easily control your electrical devices remotely using your smartphone or tablet. Simply connect the socket to your home Wi-Fi network and download the accompanying app. This allows you to turn on or off any connected device from anywhere, providing you with unparalleled convenience and flexibility.nnThe glass design of the iSquare Wi-Fi adds a touch of elegance to any room. Its sleek and modern appearance seamlessly blends with any interior decor, making it a stylish addition to your home or office.nnIn addition to its remote control capabilities, the iSquare Wi-Fi also offers energy monitoring features. Through the app, you can track the energy consumption of each connected device, helping you to make informed decisions about your energy usage and potentially save on your electricity bills.nnInstallation of the iSquare Wi-Fi is straightforward and hassle-free. Simply replace your existing socket with the iSquare Wi-Fi, and you're ready to enjoy its advanced features. The socket is compatible with a wide range of electrical devices, making it suitable for various applications.nnOverall, the iSquare Wi-Fi is a versatile and convenient product that brings modern technology to your fingertips. With its remote control capabilities, energy monitoring features, and stylish design, it is a must-have for anyone looking to enhance their home automation system. Upgrade your socket to the iSquare Wi-Fi and experience the future of smart living."

1 moduļa stikla rozete iSquare Wi-Fi

20.68
"1 moduļa stikla rozete iSquare Wi-Fi" ir moderna un praktiska elektriskā rozete, kas ir aprīkota ar Wi-Fi funkcionalitāti. Šī rozete ir izgatavota no izturīga stikla materiāla, kas piešķir tai elegantu izskatu. Tā ir paredzēta viena moduļa ievietošanai un ir piemērota gan mājas, gan biroja vajadzībām. Ar iSquare Wi-Fi rozeti ir iespējams vadīt elektriskos ierīces no jebkuras vietas, izmantojot savu viedtālruni vai planšetdatoru. Tas nodrošina ērtību un kontroli pār jūsu mājsaimniecības elektroniku.