Showing 1–12 of 16 results

Logu tirīšanas robots

230.11
"Logu tirīšanas robots" ir ierīce, kas paredzēta logu tīrīšanai. Šis robots ir aprīkots ar speciālu tehnoloģiju, kas ļauj tam efektīvi un efektīvi notīrīt logus no netīrumiem un putekļiem. Tas darbojas autonomi, izmantojot sensorus, lai noteiktu logu izmēru un veidu, un pēc tam veic tīrīšanas darbus, lai nodrošinātu beztraucētu skatu caur logu. Šis produkts ir ērts un drošs risinājums, kas ietaupīs laiku un enerģiju logu tīrīšanā.

Robots putekļsūcējs robots Roidmi Eve Plus

529.94
Tīrīšanas robots ar iztukšošanas staciju Roidmi Eve Plus Roidmi ierīce ir obligāta mūsdienu mājās. Putekļsūcējs automātiski atgriežas uz pamatnes, tam

Robots putekļsūcējs robots Roidmi Eve Plus

529.94
Šis produkts ir putekļsūcējs robots Roidmi Eve Plus, kas ir aprīkots ar modernām tehnoloģijām un funkcijām. Tas ir ideāls palīgs, lai uzturētu tīru un veselīgu mājas vidi. Roidmi Eve Plus ir spēcīgs un efektīvs putekļsūcējs, kas spēj notīrīt grūti sasniedzamas vietas un noņemt putekļus, alerģēnus un citus netīrumus no grīdas un paklājiem. Tas ir aprīkots ar viedās navigācijas sistēmu, kas ļauj tam veikt precīzas un efektīvas tīrīšanas darbības. Roidmi Eve Plus ir arī savienojams ar mobilo lietotni, kas ļauj kontrolēt un pielāgot tīrīšanas procesu no jebkuras vietas. Šis putekļsūcējs robots ir moderns un stilīgs dizains, kas iederēsies jebkurā mājas interjerā.

Robots putekļu sūcējs

511.10
Robots putekļu sūcējs is a high-quality and efficient cleaning device designed to effectively remove dust and dirt from various surfaces. This innovative product utilizes advanced technology to provide a thorough and convenient cleaning experience.Equipped with powerful suction capabilities, Robots putekļu sūcējs effortlessly captures even the tiniest particles, ensuring a pristine and dust-free environment. Its intelligent navigation system allows it to navigate through different rooms and areas, reaching every corner and crevice for a comprehensive clean.With user-friendly controls and a sleek design, Robots putekļu sūcējs is easy to operate and aesthetically pleasing. It offers multiple cleaning modes, including automatic, spot cleaning, and edge cleaning, catering to different cleaning needs and preferences.Furthermore, this robot vacuum cleaner features a large dustbin capacity, minimizing the frequency of emptying and providing uninterrupted cleaning sessions. Its advanced filtration system effectively traps allergens and pollutants, making it an ideal choice for individuals with allergies or respiratory sensitivities.Robots putekļu sūcējs also boasts intelligent sensors that detect obstacles and prevent collisions, ensuring the safety of both the device and the surrounding furniture. Additionally, it can be programmed to operate on a schedule, allowing users to enjoy a clean home without any effort.In conclusion, Robots putekļu sūcējs is a reliable and efficient cleaning companion that simplifies the task of maintaining a clean and healthy living space. With its advanced features and user-friendly design, it offers a convenient and effective solution for keeping dust and dirt at bay.

Robots putekļu sūcējs

379.63
Robots putekļu sūcējs is a high-quality and efficient cleaning device designed to effectively remove dust and dirt from various surfaces. This innovative product utilizes advanced technology to provide a thorough and convenient cleaning experience.Equipped with powerful suction capabilities, Robots putekļu sūcējs effortlessly captures even the tiniest particles, ensuring a pristine and dust-free environment. Its intelligent navigation system allows it to navigate through different rooms and areas, reaching every corner and crevice for a comprehensive clean.With user-friendly controls and a sleek design, Robots putekļu sūcējs is easy to operate and aesthetically pleasing. It offers multiple cleaning modes, including automatic, spot cleaning, and edge cleaning, catering to different cleaning needs and preferences.Furthermore, this robot vacuum cleaner features a large dustbin capacity, minimizing the frequency of emptying and providing uninterrupted cleaning sessions. Its advanced filtration system effectively traps allergens and pollutants, making it an ideal choice for individuals with allergies or respiratory sensitivities.Robots putekļu sūcējs also boasts intelligent sensors that detect obstacles and prevent collisions, ensuring the safety of both the device and the surrounding furniture. Additionally, it can be programmed to operate on a schedule, allowing users to enjoy a clean home without any effort.In conclusion, Robots putekļu sūcējs is a reliable and efficient cleaning companion that simplifies the task of maintaining a clean and healthy living space. With its advanced features and user-friendly design, it offers a convenient and effective solution for keeping dust and dirt at bay.

Robots putekļu sūcējs

554.02
Šis produkts ir putekļu sūcējs, kas ir paredzēts robotu izmantošanai. Tas ir aprīkots ar speciālu tehnoloģiju, kas ļauj tam efektīvi savākt un noņemt putekļus no grīdas vai citiem virsmām. Šis putekļu sūcējs ir ērts un viegli lietojams, un tas palīdzēs uzturēt tīru un higiēnisku vidi jūsu mājās vai birojā.

Robots putekļu sūcējs

554.02
"Robots putekļu sūcējs is a high-quality and efficient cleaning device designed to make your life easier. This innovative product is specifically engineered to effectively remove dust and dirt from various surfaces, ensuring a clean and healthy environment for you and your loved ones.nnEquipped with advanced technology, Robots putekļu sūcējs boasts powerful suction capabilities that effortlessly capture even the tiniest particles, leaving your floors and carpets spotless. Its intelligent navigation system allows it to navigate through your home with ease, efficiently cleaning every nook and cranny.nnWith its sleek and modern design, Robots putekļu sūcējs seamlessly blends into any home decor. Its compact size and lightweight construction make it easy to maneuver and store, saving you valuable space. Additionally, this device operates quietly, ensuring a peaceful and undisturbed cleaning experience.nnRobots putekļu sūcējs is equipped with a variety of cleaning modes, allowing you to customize its operation based on your specific needs. Whether you require a quick surface clean or a thorough deep cleaning session, this versatile device has got you covered.nnFurthermore, this product features a user-friendly interface, making it simple and intuitive to operate. With just a few clicks, you can schedule cleaning sessions, adjust settings, and monitor the cleaning progress. Its long-lasting battery ensures extended cleaning sessions without the need for frequent recharging.nnIn conclusion, Robots putekļu sūcējs is a reliable and efficient cleaning companion that takes the hassle out of maintaining a clean home. With its advanced features, sleek design, and user-friendly interface, this product is a must-have for anyone seeking a convenient and effective cleaning solution."

Robotu putekļsūcējs Viomi V5 Pro

390.07
"Robotu putekļsūcējs Viomi V5 Pro" ir moderns un efektīvs putekļsūcējs, kas paredzēts ērtai un bezpieczai putekļu tīrīšanai jūsu mājās. Šis robotu putekļsūcējs ir aprīkots ar viedās navigācijas sistēmu, kas ļauj tam veikt precīzas un efektīvas tīrīšanas darbības. Tas spēj autonomi pārvietoties pa jūsu mājas telpām, izvairoties no šķēršļiem un sasniedzot pat grūti pieejamas vietas. Viomi V5 Pro ir aprīkots arī ar spēcīgu putekļu filtru, kas efektīvi noņem putekļus, alerģēnus un citus netīrumus no jūsu mājas gaisa. Šis putekļsūcējs ir ērts un viegli lietojams, jo to var kontrolēt arī no attāluma, izmantojot mobilo lietotni. Ar "Robotu putekļsūcēju Viomi V5 Pro" jūs varat baudīt tīru un svaigu gaisu savā mājā, vienlaikus ietaupot laiku un enerģiju, kas iepriekš tika tērēta putekļu tīrīšanai.

Smart robots putekļu sūcējs c30b

234.47
Šis produkts ir Smart robots putekļu sūcējs c30b. Tas ir moderns un inteliģents putekļu sūcējs, kas ir aprīkots ar viedām funkcijām. Šis sūcējs ir ļoti efektīvs un spējīgs notīrīt jebkuru telpu no putekļiem un netīrumiem. Tas ir ērts un viegli lietojams, un tam ir daudz dažādu režīmu un iestatījumu, lai pielāgotos jūsu vajadzībām. Smart robots putekļu sūcējs c30b ir ideāls palīgs, kas padarīs jūsu mājas uzkopšanu vienkāršu un efektīvu.